شرکت  LMT قابلیت ایجاد پروفیل کامل دنده در تمامی اشکال مختلف را دارا میباشد.روش کلد فرمینگ امکان ایجاد پروفیل دنده با دقت بسیار بالا  را در کسری از ثانیه مقدور میسازد .مزایای  بسیاری از طریق این روش ایجاد خواهد شد. از قبیل:

زمان تولید بسیار کوتاه

رزوه با استحکام بالا

ثبات ابعادی

سطح پرداخت بسیار خوب

عمر بالای ابزار

همه مزایای بالا تنها با ترکیب دو ابزار رول انجام میشود که در نهایت یک پروسه فرمینگ بدون براده را محقق میکند