نیاز به دقت بالا در هنگام عملیات خسته کننده ، رو به افزایش است. میزان دقت سطح حفره های سیلندر ، سیت سوپاپ و حفره های اصلی بر روی پمپ روغن ، عمر طولانی اجزای دستگاه را تضمین می نماید.چندین دهه تجربه در خصوص تکنولوژی مته زنی ، تراشکاری دقیق به دقت میکرومتر را برای ابزار آلات LMT ممکن نموده است. تکنولوژی فوق ، هر یک از عملیات خسته کننده را، با مزایای فراوان در جهت تولید، کیفیت و هزینه تحت پوشش قرار داده است.