مجموعه ای گسترده ای از ابزارها با کارایی بالا جهت برش و پردازش فلز از شرکت Schwegler به شرح ذیل می باشد.

مته های کارباید و PKD  مخصوص

مته های کارباید استاندارد

انواع فرزهای کارباید و PKD

انواع برقوهای کاربایدی و ابزارهای فرم